Herroeping van een deel van niet geleverde bestellingen

Vul dit formulier alleen in wanneer:

-          U een gedeelte van de niet geleverde bestelling wilt herroepen.

U kunt hier onze privacyverklaring lezen. Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

Wilt u alleen losse artikelen van uw bestelling retourneren, noteert u dan alle te retourneren artikelen zoals die op de factuur vermeld staan.