Annuleren van een bestelling

Vul dit formulier alleen in wanneer:

-          U uw hele bestelling nog niet ontvangen heeft en een gedeelte of de gehele bestelling wilt annuleren.

U kunt hier onze privacyverklaring lezen. Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst annuleer: