Header_Superior_coating1_2

Poedercoating

Vrijwel alles wat wordt blootgesteld aan weersinvloeden zoals zonlicht en regen degradeert. Poedercoating degradeert eveneens na verloop van tijd en de snelheid hiervan is afhankelijk van diverse omgevingsfactoren en weersinvloeden zoals het aantal zonne-uren. Dit valt onder normale degradatie en hiervoor wordt geen garantie geboden. Indien er sprake is van een ander verschijnsel dan normale degradatie op deze poedercoating dan kunt u hierover contact opnemen.

De garantie is slechts van toepassing indien tenminste 5% van het betreffende onderdeel gebreken vertoont welke anders zijn dan normale degradatie. Dit gebrek moet van een afstand van tenminste 3 meter met het blote oog kunnen worden waargenomen. Een eventuele vergoeding onder deze garantievoorwaarden is volledig ter beoordeling door Tuinmaximaal en in elk geval geldt de volgende afbouwregeling:
- binnen 1 jaar na levering: de maximale vergoeding bedraagt 100% van de aanschafprijs
- binnen 2 jaar na levering: de maximale vergoeding bedraagt 80% van de aanschafprijs
- binnen 3 jaar na levering: de maximale vergoeding bedraagt 60% van de aanschafprijs
- binnen 4 jaar na levering: de maximale vergoeding bedraagt 40% van de aanschafprijs
- binnen 5 jaar na levering: de maximale vergoeding bedraagt 20% van de aanschafprijs
- na 5 jaar na levering: geen vergoeding